Nu rullar vi igång den här bloggen!

Hej, Vi är två tjejer som studerar elektroteknik på Chalmers lindholmen.

 

Vårt projekt är en förstudie för att se över möjligheten att konstruera en eventuell testmiljö för neutronstrålning. Detta då fria neutron som finns naturligt i luften kan skapa störningar i bland annat minnesceller och halvledare. Då fler fordonsaktörer på marknaden idag, öppet uttryckt att de i framtiden kommer satsa på autonomous drive så ställer det högre krav på elektroniken som använts. De neutron flöde som finns naturligt är svårt att återskapa på artificiell väg, då de i sin fria form kan besitta energier från 1 keV upptill flera 10-tal GeV.  

Nu så här i början av projektet så handlar det mest om att undersöka hur en idag testar elektronik för den här typen av strålning samt kolla över de befintliga neutronkällor som finns på marknaden. Vi kommer att undersöka de olika typerna av störningar och fel som kan uppstå från neutron-strålning/-reaktioner. Det handlar mest just nu om att sätta sig in i den härliga fysiken kring neutroner och skriva klart vår planeringsrapport.

 

KarriärTjänsterOm ossBloggar