Projektet är igång!

Syftet med projektet är att med hjälp av induktion ladda "små" sensorstationer på havets botten. Dessa sensorstationer ska under en viss tid ha samlat data som våran krets ska ta emot samtidigt som en laddningsprocess sätts igång. När laddningen av batterierna är klar ska detta också skickas som data så man vet när man ska åka och ladda nästa station.

 

I början av detta projektet har vi till en start mestadels fokuserat på att få igång induktionen för vårt projekt då huvudmålet är att uppnå så bra verkningsgrad som möjligt.

Våran krets kan delas upp i två huvuddelar, sekundär- och primärsida där primärsidan är den sidan som vi matar spänning ifrån. Vi ska mata kretsen med en DC-spänning på 12 volt. Men för att energi ska kunna överföras mellan spolarna måste denna DC-spänningen omvandlas till AC med hög frekvens (i vårt fall har vi valt 100kHz). Till detta använder vi en H-brygga som är anpassad för Arduino så att man enkelt kan ändra frekvens om så skulle behövas. På Sekundärsidan behövs doch en likriktare och det har vi enkelt gjort med en helvågslikriktare.

 

På oscillatorn i bilden kan man se vågen som vi skapat i H-bryggan samt DC-spänningen efter helvågslikriktaren.
Mätresultat av H-brygga och likriktare

Nästa steg i projektet blir att tillverka spolarna och att justera eventuella ändringar som behöver göras efter detta för att uppnå så bra verkningsgrad som möjligt.

KarriärTjänsterOm ossBloggar