Projectuppstart momentfyllnadsystem för pulserande drivkällor

Vad är ett “momentfyllnadsystem för pulserande drivkällor” utöver ett  svår uttalat namn på ett exjobb? Systemet tar en position mellan ett mer traditionellt hybridsystem för fordon och drivlina oscillations dämpare exempelvis D.M.F  (Dual Mass Flywheel). Bakgrunden är en önskan att hos en elcykel bevara känslan att aktivt cykla men samtidigt maximera effekten genom drivlinan utan att överskrida vridmomentspecifikationerna, ett mål som ej är uppfyllt av kommersiellt tillgängliga system, då återstår det bara att bygga ett.

Systemets grunddelar är följande.

 • Handvev direktkopplad till momentsensor
 • Elmotor med tillhörande inverter
 • Last med momentsensor för verifiering av systemets utgående moment
 • Kontrollenhet implementerad på en TI Tiva Launchpad.

Vad har hänt hittills?

 • Ett första utkast av koden till kontrollenheten har byggts.
 • Riggens stomme har utformatas med hjälp av CAD och sedan frästs ut i aluminium.
 • Riggen har satts samman och grundläggande funktionalitet testas.
 • Kalibrering av invertern mot motorn.

 Rigg momentfyllnadsystem

Vad bör ske under kommande vecka?

 • Riggen behöver lite finjustering
 • Uppmätning av momentgivarna.
 • Lösa problem då motorn drivs och regenereras ström. Lösning antagligen via batteri parallellt med nätaggregatet eller med bromsresistor.
 • Montering av töjningsgivaren när/om leveransen kommer
KarriärTjänsterOm ossBloggar