Fjärde veckan

Denna veckan har vi bara jobbat i två dagar pga tentor, men vi har gjort några framsteg.

Först så började vi med att löda och installera den nya PWM HAT:en och började programmera själva gången för roboten. Cylindarna går ut och in som vi vill och nu försöker vi få att dem att jobba ihop med servona. Vi har stött på lite problem när vi programerade detta i move funktionen. 

def Move():
 
if j.get_button(R2) and not j.get_button(L2):  #Om R2 på handkontroll är intryckt kör kod
 
setServoPulse(Servo1, 330)    # Servo Forward 60 Hz
setCylinderPulse(Cyl1, 4095)   # Cylinder down 100 Hz
pygame.time.wait(3000)           # Delay
 
setServoPulse(Servo1, 700)    # Servo Back 60 Hz
setCylinderPulse(Cyl1, 0)         # Cylinder up 100 Hz
pygame.time.wait(3000)           # Delay
 
def setServoPulse(channel, pulse):                  # PWM signal for Servo
  pwm.setPWMFreq(60)                                    # 60 Hz
  pwm.setPWM(channel, 0, pulse)
  
def setCylinderPulse(channelCyl, pulseCyl):     # PWM signal for Servo
  pwm.setPWMFreq(100)                                    # 100 Hz
  pwm.setPWM(channelCyl, 0, pulseCyl)

Vi kör med olika frekvenser på servo (60 Hz) och cylinder (100 Hz). Detta gjorde att våra servon gick längre än det vi tänkt då det sattes en ny frekvens, cylindrarnas, direkt efter. Vilket gör att servonas frekvens skrivs över (som kan ses i koden ovan).

Vi har installerat en kamera och experimenterade lite med den, och efter några försök så fick vi den till slut att kunna streama till en dator på samma nätverk. Detta kanske inte är en viktig funktion (speciellt eftersom det sällan finns trådlöst nätverk i skogen) men vi tänkte att det var någonting som var intressant att testa, och det medför också att vi kan styra roboten från ett annat rum.

 

 

Författarens egna video

Vi lyckades röra servona utan att bränna sönder kortet (för en gångs skull) och de går i hyfsat samma vinkel, fast mycket instabilt för att benen inte sitter fast tillräckligt bra. Kaoset vi pratat om innan uppkommer när cylindrarna körs samtidigt med servona, vilket då inte är fallet i denna video.

KarriärTjänsterOm ossBloggar