Kommunikation del 2

Tjo

Den andra kommunikationen är nu upprättad efter USART denna gång trådlöst med hjälp av XBee S1 enkelt monterad på
min breadboard med hjälp det medköpta adapterkitet. Det hittils väldigt simpla nätverket har med hjälp av Digis mjukvara X-CTU vilket främst nyttjas till parametersättning och testning av XBeen fått ett specifikt Personal Area Network (PAN) id vilket varje enskild XBee måste ställas in med i X-CTU för att vara en del av mitt nätverk. I nuläget nyttjas PAN endast som en simpel säkerhetsåtgärd för att störningar inte ska uppstå i nätverket, bland annat då alla fabrikstillverkade XBees är förkonfigurerade med samma PAN id.

Nätverket som det ser ut nu består av fyra stycken moduler vilka alla kan skicka och ta emot information hur som helst utan någon form av prioritering eller master-slave relation efter den modell det slutgiltiga nätverket är tänkt att byggas efter. Detta första nätverk fungerar dock bra för de simpla tester jag för tillfället utför.

Tillsammans med den inbyggda AD omvandlaren som finns på ATmega328P så har slaven möjlighet att sampla en analog signal vilket varierar efter hur blött det är då en gaffel vilken leder ström sänks ner i ett vattenglas. Principen liknar den efter DC-motor testet skillnaden denna gång är att kommunikationen går trådlöst och är byggd efter hur jordfuktigheten i ett senare skede är tänkt att mätas, då med en mindre hårddragen skala (vilket nu endast går mellan extremt torrt/blött).

ATmega328P på slaven kopplad till en XBee, även två stycken ej ännu nyttjade XBees och gaffeln vilken sticks ner i vattenglaset kan beskådas i bakgrunden.

Vad som sker då den sista XBeen (vilken ej syns på bilden) men som är kopplas till en Windows maskin körandes X-CTU skickar ett tecken är att alla XBees på nätverket tar emot tecknet och den XBeen vilken är kopplad till slaven triggar ett avbrott i processorn som samplar värdet på AD omvandlaren och retunerar sedan detta till avsändaren. Värdet tolkas då antingen som extremt torrt eller extremt blött. Vilket kan beskådas nedan:

 

mvh. KJ

 

KarriärTjänsterOm ossBloggar