RF-modul

Nu har vi ett system som kan låsa upp en bil med hjälp av RFID. Problemet är att det endast fungerar på några centimeters avstånd. För att få upp avståndet krävs det nu att vi byter ut RFID-modulen mot någon annan variant.

Vi har upptäckt att marknaden med RFID-moduler av så kallad ultrahög frekvens inte är jättestor. Det finns  ett antal produkter, men de är alla ganska kostsamma. Däremot finns det en större marknad på RF-moduler (moduler som hanterar radiosignaler). Eftersom RFID-system byggs upp med hjälp av RF-teknik tänker vi undersöka om det är möjligt att läsa RFID-taggar genom att använda en sådan modul. Vi har då köpt in en 868 MHz-transceiver (transmitter/receiver) samt en tag som även den är tillverkad för 868 MHz.

Modulen använder ASK-modulering som även de flesta passiva taggarna använder sig av. ASK (Amplitude Shift Keying) innebär att man skiftar amplituden på signalen man skickar beroende på meddelandet som skickas. En viss amplitud betyder "1" och en annan amplitud "0". Det finns även FSK (Frequency Shift Keying) och PSK (Phase Shift Keying). FSK är det som används mest i aktiva taggar, vilket kan bli aktuellt ifall den nuvarande metoden inte kommer fungera.

Förhoppningen nu är att vi ska skicka ut en signal från RF-modulen som aktiverar den passiva taggen som skickar tillbaka sin signal. Vi ska då kunna ta emot denna signal och se om ID:t är godkänt.

KarriärTjänsterOm ossBloggar