EEPROM-minne

Som systemet fungerar idag behöver tagg och RFID-läsare paras ihop varje gång microcontrollern körs igång. Detta för att taggens id sparas på RAM-minnet och går därmed förlorat när microcontrollern stängs av. Lösningen blir istället att koppla ett icke-flyktigt minne, ett EEPROM-minne, till microcontrollen och spara taggen id där.

Gränssnittet SPI kommer att användas i kommunikationen. Serial Peripheral Interface Bus eller SPI är ett full-duplex synkront seriellt gränssnitt som använder master/slave principen. Det innebär att en enhet kontrollerar en eller flera andra enheter. I det här fallet kommer microcontrollern att vara mastern och EEPROM-minnet att vara slaven. Då SPI är ett synkront gränssnitt innebär det att det finns en klocka som synkroniserar dataöverföringen mellan sändare och mottagare

Än så länge har vi inte fått igång kommunikationen. Microcontrollern tar bara emot nollor från minnet och det är oklart om sändningen fungerar som tänkt. Det kan vara att vi har missat att initiera en klocka eller likanade.

KarriärTjänsterOm ossBloggar