Skyltigenkänning

  • Exjobbet har startat!

    Det här exjobbet har i uppgift att ta fram sätt att läsa av och känna igen trafikskyltar. Nu kör vi!

KarriärTjänsterOm ossBloggar