BrÄNSLESTATISTIK

 • Fungerande flödesstatistik!

  Nu börjar det äntligen projektets olika delar att kopplas samman och kommunikationen mellan mikroprocessorn och surfplattan fungerar genom vårt Bluetoothprotokoll. Vi skickar nu felfritt GPSsignaler och flödesstatistik mellan enheterna. De tester som genomförts visar att beräkningarna är tillräckligt bra för våra tillämpningar där små mätavvikelser får förekomma.

  Ett test som vi genomförde i veckan visade att hela processen med flödesmätning med avseende på tid stämde med verkligheten. Den testrigg vi har konstruerat för att verifiera flödesmätningen består i nuläget utav en flödesgivare kopplad till en vattenkälla där vi styr flödet som rinner igenom givaren. Efter givaren leds vattnet ner till ett uppsamlingskärl där det kan återanvändas.

  Pulserna som ges från flödesgivaren samplas i intervall om 5 sekunder med hjälp av mikroprocessorns programmerade timerinterrupt. Genom att räkna antalet pulser som ges under de 5 sekunderna kan vi beräkna hur stort flöde vi har i ledningen och resultatet skickas till surfplattan där den presenteras. Nu är förhoppningarna att kunna genomföra test där vi kan mäta både flöde och förflyttning samtidigt. 

 • Bluetooth protokoll

  Nu börjar det närma sig slutet på vår femte vecka här på Broccoli. Den här veckan har nästan uteslutande ägnats åt att färdigställa kommunikationen mellan processorn och Androidenheten.  Från förra veckan kunde vi bara skicka enstaka bytes mellan enheterna och nu har vi utvecklat ett eget protokoll för hur våra överförningar ska ske. Då flera olika data, bränsleförbrukning, GPSkoordinater och inställningar, som ska kunna skickas mellan enheterna. Strukturen på vårt protokoll är bestämd så att alla sorters data ska kunna skickas med en frame som i sin tur består av, först en kontrollbyte där det det anges vad meddelandet innehåller den följs av åtta bytes där datan är packeterad.

  Själva Android applikationen är under utveckling och är fortfarande bara i stadiet där funktionerna testas med enkla komponenter, så som knappar och textfält, men vi tänkte ändå bjuda på ett smakprov.

   
  Parallellt har vi börjat att arbeta med hur vi ska hantera de GPSdata vi kommer att inhämta från CAN/NMEA och hur vi ska beräkna förflyttningen utifrån dessa. Detta kommer att vara det stora arbetsmomentet i nästa vecka. Därutöver kommer vi även att börja undersöka eventuella konfigureringsmöjligheter samt därefter kommer applikationens gränssnitt omarbetas för att bli mer användarvänligt.
   
   
 • Ytterligare kommunikationer

  Nu har ännu en vecka snart passerat och med det kan vi konstatera att det har blivit flera framsteg. Utöver Bluetooth-kommunikationen så har vi nu också en fungerande CAN-kommunikation för att lyssna på meddelanden från bussen. I vårat fall använder vi CANalyzer för att sända en simulerad GPS-signal.

  Sedan har vi fokuserat resten av tiden på apputveckling för Android-enheten. Där den grundläggande Bluetooth-konfigurationen har implementerats och ett första interface har utvecklats. Nu återstår det att beräkna bränsleförbrukningen utifrån våra signaler och kunna binda samman det hela så att det blir lättöverskådligt för användaren.

 • Tvåvägskommunikation

  Nu har projektet nått nya framsteg. Vi har nu lyckats upprätta flödesmätning och blåtandskommunikation, än så länge bara en simplare hantering där vårt utvecklingskort reflekterar mottaget meddelande men ändå ett steg i rätt riktning. Blåtandsenheten som gör det hela möjligt är en BlueSMiRF Silver som har en räckvidd på ca 10 m och kommunicerar till utvecklingskortet via UART, seriekommunikation. 

  Flödesmätningen sker genom att vi räknar antal pulser som flödesgivaren ger oss, vi vet hur många pulser som ges på en liter och utifrån detta kommer vi att kunna beräkna hur stort flöde vi har. 

  En del lödande har det blivit i veckan också, vårt testkort har utrustats med blåtandsmodul samt CAN-tranceiver så nästa steg blir att implementera CAN i mjukvaran. 

 • Uppstart!

  Nu har vi värmt upp lödkolven och fått ihop ett enklare testkort med anslutning för matningsspänning och flödesgivare. Vi har även lyckats ladda upp vårat första program på processorn, än så länge bara ett enkelt program som visar att processorn kör och att vi lyckas få till korrekt initieringar. Vi känner att vi börjar få kläm på de hela och kommer härnäst att fokusera på flödesmätning. En enkel testrigg har satts upp för att underlätta flödesmätningen, riggen består av pump som kommer att pumpa vatten från en behållare, genom flödesgivaren och åter till behållaren. 

   

  Vi har under veckan haft stora problem med att få igång Eclipse tillsammans med kompilator osv. så vi bestämde oss att testa något annat. Vi kör nu med en begränsad version av IAR Embedded Workbench och en debugger från STMicroelectronics, förhoppningsvis räcker detta för vårt projekt.

KarriärTjänsterOm ossBloggar