Våre tjenster

Broccoli tilbyr tjenester innenfor rammen av maskinvare- og programvareutvikling.

Konsulttjenester

Med vår maskin- og programvarekompetanse kan vi tilby tjenester innenfor design, konstruksjon og testing av integrerte systemer. For eksempel skjemategning, PCB-layout, programvareutvikling, utvikling av systemer for automatisert testing med mer.

In house-prosjekter

Vi tilbyr in house-løsninger for både store og små prosjekter. Det kan være et godt alternativ for dere som kunde, dersom dere vil frigjøre plass i lokalene deres, har plassmangel eller befinner dere på et annet sted.

Kursvirksomhet

Vi har arrangert kurs siden 2003. Kursene våre retter seg i første rekke mot datakommunikasjon i kjøretøyer.
Vil du vite mer om hva slags kurs vi kan tilbyr, ring Björn Bergholm på 0046 31-15 14 80.

KarriärTjänsterOm ossBloggar