Selskapets HISTORIe

Björn Bergholm grunnla Broccoli i 1993 mens han studerte ved Chalmers tekniska högskola. Gjennom årenes løp har selskapet vokst og er i dag et velutviklet teknologiselskap spesialisert på elektronikkutvikling

Konsulentene våre er ingeniører med ulike spesialområder, primært innenfor elektronikk, data, mekatronikk og teknisk fysikk.

Med vår maskin- og programvarekompetanse kan vi tilby tjenester innenfor design, konstruksjon og testing av integrerte systemer. Vi bidrar til å dekke behov i grenselandet mellom maskinvare og programvare i flere ulike bransjer.

Størsteparten av våre konsulentoppdrag utføres hos kunden, og en mindre del er in house-prosjekter i varierende omfang.

Kundene våre er ofte produktutviklende selskaper som befinner seg innenfor ulike bransjer – som for eksempel kjøretøy, automasjon, marine, medisin med flere. Felles for dem alle er at de arbeider med elektronikk i en eller annen form, i sin virksomhet.

Innenfor marine applikasjoner har vi blant annet arbeidet med styresystemer, brannvernsystemer og drivlinjeovervåkning i fartøyer. Innenfor kjøretøyer har vi bred erfaring fra ulike ingeniørroller innenfor for eksempel sikkerhetselektronikk, infotainment-systemer og powertrain. Innenfor automasjonsbransjen har vi bidratt til utvikling av lasterampeovervåkning, maskin- og programvare i kommunikasjonsmoduler for en rekke ulike kommunikasjonsprotokoller med mer. Videre har vi erfaring med diagnoseutstyr innenfor medisinteknikk, radarsystem innenfor forsvaret, sensorteknikk innenfor telekommunikasjon, mekanisk konstruksjon innenfor energibransjen med mer.

KarriärTjänsterOm ossBloggar