FÖRETAGETS HISTORIA

Broccoli grundades år 1993 av Björn Bergholm vid sidan om Chalmersstudierna. Genom åren har företaget vuxit och är numera ett väl utvecklat teknikkonsultbolag specialiserat inom elektronikutveckling.
Våra konsulter är ingenjörer med olika inriktningar, främst inom Elektronik, Data, Mekatronik och Teknisk Fysik.

Med vår hårdvaru- och mjukvarukompetens kan vi erbjuda tjänster inom design, konstruktion och testning av inbyggda system. Vi hjälper till att täcka behov i gränslandet mellan hårdvara och mjukvara i flera olika branscher.

Merparten av våra konsultuppdrag är förlagda hos kund, och en mindre del är inhouse projekt av varierande storlek.

Våra kunder är ofta produktutvecklande företag som återfinns inom diverse olika branscher såsom fordon, automation, marin, medicin med flera. Gemensamt för alla är att de arbetar med elektronik av något slag i sin verksamhet.

Vi har inom marina tillämpningar bl.a. arbetat med styrsystem, brandskyddssystem och drivlineövervakning på fartyg. Inom fordon har vi bred erfarenhet av olika ingenjörsroller inom t.ex. säkerhetselektronik, infotainmentsystem och powertrain. Vi har inom automationsbranschen varit delaktiga i utvecklingen av lastrampsövervakning, hårdvara och mjukvara i kommunikationsmoduler för ett antal olika kommunikationsprotokoll mm. Dessutom har vi erfarenhet av diagnosutrustning inom medicinteknik, radarsystem inom försvar, sensorteknik inom telekom, mekanikkonstruktion inom energibranschen mm.

Kvalitets- och miljöpolicy

 

Broccoli är ett ingenjörsbolag inom hårdvaru- och mjukvaruutveckling, och då främst inbyggda system. 

Vi erbjuder konsulttjänster och utbildning.

Våra kunder finns till största delen inom fordonsindustrin i Västsverige.

Vi vill skapa en attraktiv arbetsplats med nöjda medarbetare som trivs och utvecklas.

 

VÅRT KVALITETSARBETE

Vi vill ha nöjda kunder och en förutsättning för detta är rätt konsult på rätt plats, detta är självklarheter för oss.

 

VÅRT MILJÖÅTAGANDE

Vi vill skydda vår miljö och förhindra förorening genom medvetna val.

Vi vill minska vår klimatpåverkan och bidra till ett hållbart samhälle genom att utveckla tjänster och produkter som är mer energieffektiva , samt reducera våra CO2 ekvivalenta utsläpp som påverkar växthuseffekten.

Vi följer de lagar och krav som vi omfattas av och vi jobbar med att ständigt förbättra vår verksamhet.

 

- Björn Bergholm, April 2020

 

 

Våra kärnvärden

 

RELATIONER

På Broccoli arbetar vi inkluderande, visar ömsesidig respekt och bjuder aktivt in berörda i dialogen. Genom våra olikheter bygger vi en stark gemenskap. Vi eftersträvar olikheter då det stärker oss som grupp och utvecklar oss som individer. Vi lär oss även kontinuerligt genom kunskapsdelning och inspiration av varandra vilket leder till vår trevliga företagskultur.

PROFESSIONALISM

Nöjda kunder får vi genom att prioritera god teknisk kompetens och kvalitet samt genom att vara lyhörda till behoven. Vi är den pålitliga partnern med goda ambitioner och fokus på att garantera en bra leverans. Kontinuerlig utveckling genom feedback, erfarenhet och utbildning leder till arbetsglädje, nätverkande och ett högt engamenang.

HÅLLBAR UTVECKLING

Vi värderar hållbarhet genom ekonomiskt sinne samt personlig och teknisk utveckling. Vi gör medvetna val för en långsiktig utveckling vilket ger oss trygghet, frihet och en känsla av att vi tillsammans bidrar till det bättre.

                                                                                                                                                                                                                                        - Björn Bergholm, April 2020

 

 

 

KarriärTjänsterOm ossBloggar