Våra tjänster

Broccoli erbjuder tjänster inom ramen för hårdvaru- och mjukvaruutveckling.

Konsulttjänster

Med vår hårdvaru- och mjukvarukompetens kan vi erbjuda tjänster inom design, konstruktion och testning av inbyggda system. T.ex. schemaritning, PCB-layout, mjukvaruutveckling, framtagning av system för automatiserad testning mm.

Inhouse projekt

Vi erbjuder inhouse lösningar för såväl stora som små projekt. Det kan vara ett bra alternativ för er som kund om ni vill frigöra utrymme i era lokaler, har platsbrist eller sitter på annan ort.

Utbildning

Vår utbildningsverksamhet har funnits sedan 2003. Inriktningen på våra kurser är datakommunikation främst inom fordon.

Om ni är intresserade av vad vi kan erbjuda i form av utbildningar kontakta Björn Bergholm på Tel: 031-15 14 80

KarriärTjänsterOm ossBloggar