FÖRETAGETS HISTORIA

Broccoli grundades år 1993 av Björn Bergholm vid sidan om Chalmersstudierna. Genom åren har företaget vuxit och är numera ett väl utvecklat teknikkonsultbolag specialiserat inom elektronikutveckling.
Våra konsulter är ingenjörer med olika inriktningar, främst inom Elektronik, Data, Mekatronik och Teknisk Fysik.

Med vår hårdvaru- och mjukvarukompetens kan vi erbjuda tjänster inom design, konstruktion och testning av inbyggda system. Vi hjälper till att täcka behov i gränslandet mellan hårdvara och mjukvara i flera olika branscher.

Merparten av våra konsultuppdrag är förlagda hos kund, och en mindre del är inhouse projekt av varierande storlek.

Våra kunder är ofta produktutvecklande företag som återfinns inom diverse olika branscher såsom fordon, automation, marin, medicin med flera. Gemensamt för alla är att de arbetar med elektronik av något slag i sin verksamhet.

Vi har inom marina tillämpningar bl.a. arbetat med styrsystem, brandskyddssystem och drivlineövervakning på fartyg. Inom fordon har vi bred erfarenhet av olika ingenjörsroller inom t.ex. säkerhetselektronik, infotainmentsystem och powertrain. Vi har inom automationsbranschen varit delaktiga i utvecklingen av lastrampsövervakning, hårdvara och mjukvara i kommunikationsmoduler för ett antal olika kommunikationsprotokoll mm. Dessutom har vi erfarenhet av diagnosutrustning inom medicinteknik, radarsystem inom försvar, sensorteknik inom telekom, mekanikkonstruktion inom energibranschen mm.

KarriärTjänsterOm ossBloggar